A projekt bemutatása

Találatok: 276

A projekt azonosító száma:

 Óvó kezek, biztos kezdet Nyírbogáton

EFOP 1.4.3-16-2017-00112

 Megvalósulás időszaka:  2018.03.01-2022.05.29.

 Támogatás mértéke: 39.918.739.-Ft

 Helyszíne:

 4361 Nyírbogát Béke tér 1.

 

A projekt céljainak meghatározása

A projekt megvalósítás során közvetlen cél: a 0-3 éves hátrányos helyzetben élő gyerekek kirekesztődésének visszaszorítása, felzárkózási esélyeik növelése, esélyek megteremtése, illetve képességek kibontakoztatásának biztosítása. A programunk által elősegítjük a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférést. Javítani tudjuk a program megvalósítása által, a kisgyerekek egészségi, szociális és érzelmi fejlődését, ami által később csökkentené az iskolai kudarcok számát, korai iskolaelhagyást. Megalapozni az alapkészségeket, valamint a tanulási és nyelvi képesség, az önálló ismeretszerzés és az önművelés képességét. Segíteni, hogy személyiségük legfontosabb szakaszában ledolgozhassák szociális hátrányukat és minden esélyük meglegyen a sikeres iskolakezdéshez. A speciális szükségletű gyermekek szakemberhez való jutásának elősegítése is kiemelt célunk a projekt során. Támogatni kell a szülőket a szülői szerepükben, szülő-gyerek kapcsolat erősítésében. Elő kell segíteni az egészséges támogató közösségek kialakítását, amelyek pozitív hatással vannak a gyerek fejlődésére és az élet minőségére. A hagyomány és kultúra ápolását közös ünnepségek, programok szervezésével szükséges elérnünk. Célunk befogadni mindazon gyermekeket, akik az óvodai magas létszám miatt elesnek a fejlesztés lehetőségétől. Közvetlen cél, hogy a gyerekek a kor igényeit kielégítő higiéniájú és mentálhigiéniájú, korszerű, fenntartható intézménybe kerüljenek. Emellett a Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése, valamint az óvoda- szülő-gyermek kapcsolat erősítése is célunk. A szülők bevonásával és aktív közreműködésével kora gyermekkorban egyenlő esélyt biztosítunk.

Hosszú távú céljaink: A 0-3 év közötti hátrányos helyzetű gyerekek képességeinek fejlesztése megalapozza a későbbiekben a tanulók sikeres iskolai pályafutását, életútját. A szegregációban élők társadalmilag közelebb kerülnek más társadalmi rétegekhez, társadalmi érintkezéseik gyakoribbá válnak. Új szemléletmód erősítése szükséges: a tanulás fontossága, az érettségihez jutás segítése, ezzel is növeljük a munkaerő-piaci esélyeket. A programban résztvevő szülők oktatásával lehetőséget teremtünk az elhelyezkedésre (jövőkép, belső motiváció, célkitűzések, vágyak, önérvényesítés), a településen élő munkaerő növelésére. Azzal, hogy a szülők elfogadják a programot és hajlandóak tanulni, példát mutatnak gyerekeiknek és vonzóvá teszik a Gyerekházi szolgáltatásokat a lakókörnyezet többi lakói számára is. A régión belüli társadalmi kohézió növelése, egyenlő esélyeik javítása, a kistérség versenyképességének növelése érhető el hosszú távon.

 1. A fejlesztések célcsoportjai, szükségleteik, elérésük, bevonásuk tervezett módja

Közvetlen célcsoportunk a településen élő hátrányos helyzetű családokban élő 0-3 éves csecsemők és kisgyerekek és az őket nevelő szülők, ill. hátrányos helyzetben élő várandósok.

Közvetlenül ők részesülnek a programok által elért eredményekből

 A programban részt vesznek a gyerekek szülei, akikkel játékos formában igyekszünk alakítani a szülő-gyerek kapcsolatot, szociális és egészségvédelmi foglalkozásokat szervezünk számukra. A gyermeket váró szülőknek számára hasznos előadásokat, tanácsadásokat szervezünk szociológus, pszichológus, védőnő, logopédus, dietetikus családsegítő közreműködésével. Életvezetési beszélgetésen vehetnek részt, mely segíti a szemléletváltásukat. Segítségeket kértünk a település óvodájától, a védőnőtől, a jegyzőtől és a családsegítőtől a célcsoport felkutatásához, megtalálásához. Véleményünk szerint a személyes invitálás erejével nyerhetők meg a családok, ezért a program leendő munkatársai személyesen keresték fel a családokat és mérték fel szükségleteiket.

Érdeklődtünk az egyéni szükségletek felől a válaszok alapján a szülők is alakították a programtervet, igényeiket, vágyaikat figyelembe véve dolgoztuk ki projektünket.

  Közvetett célcsoportunk pediga program területén működő,

 • a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények,
 • szolgáltatások vezetői, munkatársai,
 • civil és egyházi szervezetek, továbbá a
 • helyi közösségek vezetői és tagjai.
 • szakemberek, akik biztosítják a tünetek és kockázatok felismerését, kezelését szoros szakmai együttműködés keretében.
 • a gyerekek illetve szüleik szűkebb és tágabb társadalmi környezete.

 A Gyerekház  a település központjában, jól megközelíthető helyen található a Mesekert Óvoda és Bölcsőde épületében. A gyermekház akadálymentesen elérhető babakocsival és rendelkezünk bicikli tárolására alkalmas hellyel is.  Az EFOP. -2.1.2-16-2019-00143 Óvó kezek, Biztos Kezdet Infrastrukturális Beruházás „ című pályázat segítségével az Aprajafalva Gyermekházban a működéshez szükséges feltételek teljes mértékben kialakításra kerültek. A pályázati támogatásnak köszönhetően létrejött  egy a kor igényeinek megfelelő konyha helyiség, illetve megvalósult a közvetlen  kertkapcsolat, kültéri játszótér kialakítása is.

 

A projekt során együttműködő szakemberek

 Korai fejlesztő - Óvónő

 Célja: Nagyobb gyermekek felkészítése az óvodára, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekekkel való foglalkozás, egészséges táplálkozás népszerűsítése

Tartalma: Játékos foglalkozások a gyerekek pozitív irányba való fejlődése érdekében

Rendszeressége: Szerdánként 9-11 óra között

 • Védőnői tanácsadás

 Célja: A gyerekkel felmerülő egészségügyi kérdések tisztázása

Tartalma: Gyermekápolási, a szülői feladatokra való felkészítés

Időpontja: Csütörtökönként 9-11 óra között

 Gyógypedagógus

2018 szeptemberétől a  Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – Élhetőbb vidékért EFOP 1.5.3-16-2017-00091 számú projekt keretében a Biztos Kezdet házban gyógypedagógus részére is helyet biztosítunk, és közreműködünk hetente egy alkalommal.

 Időpontja: minden kedden 9-11 óra között

 

A projekt során a következő kötelezően megvalósítandó tevékenységek valósulnak meg:

 

A gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként  képesség-kibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés, fejlesztés és étkeztetés biztosítása

 • A szülők a gyermekkel együtt történő részvételének biztosítása, valamint számukra személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok szervezése: egészséges életmódra nevelése, gazdálkodási, háztartástani ismeretek nyújtása
 • Mentálhigiénés és lelki egészségvédelem című tréning
 • Háztartási alapismeretek
 • Mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása
 • A gyerekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés (tízórai) biztosítása a délelőtti nyitva tartás idején
 • A korszerű gyermeknevelési elvek, technikák folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek
 • Részvétel a helyi közösség életében, közösségi rendezvények szervezése, elsősorban az igénybevevői kör számára